Skip to content

CALL US +91-9828300112

silverarmband astrologi

Låsa upp de mystiska fördelarna: Silverarmband i astrologi

Lunar Connection: Silver, associerat med månen, förbättrar kopplingen till månens energier inom astrologi.

Transmutation av energi: Silver tros omvandla negativ energi till positiv, vilket främjar känslomässig balans.

Förbättrad intuition: Att bära ett Silverarmband tros öka intuitionen och psykiska förmågor.

Månens reflekterande energi: Silver reflekterar månens energi, symboliserar livets ebb och flöde.

Rengörande egenskaper: Silver tros rengöra auran, vilket säkerställer ett positivt och rent energifält.

Emotionell stabilitet: Astrologiskt är silver kopplat till emotionell stabilitet och lugnande turbulenta känslor.

Feminina energier: I linje med feminina energier stödjer silver balansen mellan yin- och yangkrafter.

Förbättrad psykisk perception: Silver tros förstärka psykiska förmågor, vilket ökar andlig medvetenhet.

Mental klarhet: Att bära Silverarmband kan hjälpa till att uppnå mental klarhet och fokus.

Anslutning till vattenelementet: Astrologiskt förknippat med vattenelementet främjar silver känslomässig flyt.

Harmoni med astrologiska tecken: Silver är känt för att resonera harmoniskt med olika stjärntecken.

Astrala resor: Astrologer tror att silver underlättar astrala resor och utforskning av högre världar.

Främjande av insikt: Silver är tänkt att öppna sinnet, främja insikter och nya perspektiv.

Balansera Yin och Yang: Silver är förknippat med att balansera de motsatta krafterna av yin och yang.

Månens närande energi: Silver resonerar med månens närande energi, vilket främjar känslomässigt välbefinnande.

Psykologiskt skydd: Silver tros ge psykologiskt skydd mot negativitet.

Energisk avskärmning: Astrologiskt anses silver vara en energisk sköld mot psykiska attacker.

Drömförbättring: Silver tros förbättra drömmens klarhet och förmågan att återkalla drömmar.

Vibrationsresonans: Att bära Silverarmband kan anpassa individer med högre vibrationsfrekvenser.

Hjälp vid manifestation: Astrologiskt är silver förknippat med att hjälpa till med manifestationen av avsikter.

Underlättande av meditation: Silver tros underlätta en djupare meditativ upplevelse.

Stöd för empater: För empater ger silver energiskt stöd och skyddar mot känslomässig överbelastning.

Andlig tillväxt: Astrologer associerar silver med att främja andlig tillväxt och evolution.

Underlättande av kommunikation: Silver tros förbättra kommunikationen, både verbal och intuitiv.

Förbättrad emotionell intelligens: Att bära silver kan bidra till ökad emotionell intelligens.

Skydd mot psykiska vampyrer: Silver tros skydda mot energidränerande psykiska vampyrer.

Anslutning till månfaser: Astrologiskt sett kan Silverarmband anpassas till specifika månfaser för extra fördelar.

Enhanced Aura Cleansing: Silver underlättar aura rengöring, tar bort energiska orenheter.

Bemyndigande av affirmationer: Astrologer tror att silver stärker effektiviteten av positiva affirmationer.

Psychic Empowerment: Att bära silver tros ge ens psykiska förmågor och intuitiva gåvor.

Skydd under Merkurius retrograd: Silver tros ge skydd under astrologiska händelser som Merkurius retrograd.

Förbättrad andlig uppfattning: Silver kan öka ens uppfattning om andliga verkligheter.

Främjande av känslomässigt helande: Astrologiskt stöder silver känslomässigt helande och inre harmoni.

Justering med astrologiska hus: Silver resonerar med specifika astrologiska hus, vilket förstärker deras influenser.

Anslutning till gudinnans energier: Astrologer associerar silver med gudinnans energier, vilket ger gudomligt feminint inflytande.

Underlättande av ritualer: Silver används i astrologiska ritualer för att förstärka deras effektivitet.

Positivt inflytande på chakran: Silver tros ha en positiv inverkan på chakrans inriktning och balans.

Stöd för månritualer: Astrologiskt kopplat till månen ökar silver effektiviteten hos månritualer.

Främjande av andligt skydd: Silver anses vara en andlig sköld som ger skydd mot negativa krafter.

Energetisk förstärkning: Att bära Silverarmband kan förstärka ens energiska närvaro och aura.

Främjande av känslomässig frigörelse: Astrologer tror att silver hjälper till att frigöra uppdämda känslor.

Hjälp vid astralprojektion: Silver tros hjälpa till med säkra och kontrollerade astralprojektionsupplevelser.

Energetisk ledning: Silver tros leda energi effektivt, vilket underlättar energiflödet.

Förbättrad emotionell motståndskraft: Att bära silver kan bidra till ökad emotionell motståndskraft.

Främjande av egenmakt: Astrologiskt förknippat med egenmakt, inspirerar silver självförtroende.

Stöd för andliga övningar: Silver används ofta i astrologiska ceremonier och andliga övningar.

Främjande av inre lugn: Silver tros ingjuta en känsla av inre lugn och stillhet.

Hjälp vid månmeditation: Astrologer rekommenderar silver för månmeditation för att fördjupa upplevelsen.

Förstärkning av rituella avsikter: Silver förstärker kraften och avsikten i astrologiska ritualer.

Anslutning till helande energi: Astrologiskt är silver kopplat till helande energier och holistiskt välbefinnande.

Förbättrad energikänslighet: Att bära silver kan öka känsligheten för subtila energier.

Balansering av maskulina och feminina energier: Silver främjar en harmonisk balans mellan maskulina och feminina energier.

Underlättande av känslomässiga uttryck: Astrologer tror att silver uppmuntrar autentiska känslomässiga uttryck.

Stöd för Lunar Magic: Silver anses vara en kanal för månmagi och dess transformativa egenskaper.

Förbättrad introspektion: Att bära silver kan underlätta introspektiva resor och självupptäckt.

Skydd under förmörkelsesäsong: Astrologiskt är silver förknippat med skydd under förmörkelsesäsonger.

Koppling till mångudinnor: Silver är ofta kopplat till mångudinnor i olika mytologier.

Underlättande av känslomässig frigörelse: Silver tros hjälpa till att frigöra känslomässiga blockeringar.

Främjande av positiva avsikter: Astrologer rekommenderar silver för att ingjuta positiva avsikter i det dagliga livet.

Stöd för rituell spådom: Silver används i astrologiska spådomsritualer för ökad klarhet.

Förstärkning av tillgivna energier: Silver tros förstärka tillgivna och kärleksfulla energier.

Förbättrad klarhet under retrograder: Att bära silver kan ge klarhet under retrograda perioder.

Skydd under planetariska transiter: Astrologiskt ger silver skydd under utmanande planettransiter.

Hjälp i andlig anslutning: Silver tros hjälpa till att etablera en djupare förbindelse med den andliga sfären.

Anpassning till elementära energier: Astrologer associerar silver med vattens elementarenergi.

Främjande av känslomässig balans: Att bära silver bidrar till känslomässig jämvikt och balans.

Stöd för återkallande av drömmar: Silver tros förbättra förmågan att återkalla drömmar med klarhet.

Förbättrad andlig kommunikation: Astrologiskt underlättar silver kommunikation med andliga guider.

Förstärkning av månrituella avsikter: Silver förstärker styrkan hos avsikter som ställs under månritualer.

Underlättande av emotionell läkning: Silver tros påskynda processen för emotionell läkning.

Harmoni med astrologiska transiter: Astrologer rekommenderar silver under specifika planettransiter för harmoniska energier.

Anslutning till vattenstjärntecken: Silver resonerar med vattentecken i astrologin, vilket främjar djupare kopplingar.

Främjande av empatiska förmågor: Att bära silver kan förstärka empatiska och medkännande egenskaper.

Förbättrad månaffinitet: Silvers koppling till månen förstärker månaffiniteten inom astrologi.

Hjälp vid reflekterande praktiker: Astrologer använder silver i reflekterande metoder för självupptäckt.

Skydd under solförmörkelser: Silver tros ge skydd under solförmörkelser.

Stöd för Lunar Alignments: Silver anpassar sig till Lunar Alignments, vilket förstärker deras inflytande.

Främjande av positiva månpåverkan: Att bära silver under positiva månfaser ökar deras inverkan.

Förstärkning av andliga avsikter: Astrologer använder silver för att förstärka andliga avsikter och affirmationer.

Koppling till feminina arketyper: Silver förknippas med olika feminina arketyper inom astrologi.

Underlättande av känslomässig frigörelse: Silver tros underlätta frigörandet av känslomässiga bördor.

Hjälp vid måntrollformning: Astrologiskt kopplat till månen, silver hjälper till vid månförtrollning.

Harmoni med himmelska energier: Silver resonerar harmoniskt med himmelska energier.

Främjande av psykisk känslighet: Att bära silver kan öka känsligheten för psykiska energier.

Förbättrad månvisdom: Astrologer tror att silver förbättrar visdomen som tas emot under månens faser.

Stöd för månmeditationsövningar: Silver rekommenderas för att fördjupa månmeditationsupplevelser.

Hjälp med intuitiv utveckling: Silver tros stödja utvecklingen av intuitiva förmågor.

Skydd under planetariska retrograder: Astrologiskt ger silver skydd under retrograda cykler.

Anslutning till månfaser: Silvers koppling till månfaser är i linje med astrologiska energier.

Främjande av känslomässig klarhet: Att bära silver kan ge känslomässig klarhet och förståelse.

Underlättande av månmagi: Astrologer använder silver för ritualer som involverar månmagi och avsikter.

Förstärkning av månbekräftelser: Silver förbättrar effektiviteten av bekräftelser under månens faser.

Stöd för emotionellt välbefinnande: Silver tros bidra till det övergripande emotionella välbefinnandet.

Förbättrat psykiskt skydd: Astrologiskt ger silver ett lager av psykiskt skydd.

Harmoni med månnoder: Silver resonerar harmoniskt med månens noder inom astrologi.

Främjande av positiva månpåverkan: Att bära silver under positiva månhändelser förstärker deras inflytande.

Förstärkning av månvälsignelser: Silver förstärker välsignelserna som tas emot under månens faser.

Koppling till mångudinnor: Silver förknippas ofta med mångudinnor över kulturer.

Underlättande av känslomässig frigörelse: Astrologer rekommenderar silver för att släppa känslomässiga bindningar.

Hjälp vid astralnavigering: Silver tros hjälpa till med säkra och guidade astralnavigeringsupplevelser.

Att bära ett Silverarmband i linje med astrologiska principer omfattar en djupgående resa in i rikena av energi, symbolik och personlig förvandling. När silvret pryder handleden blir det en himmelsk kanal som väver in bäraren in i stjärnornas kosmiska dans och månens lugnande famn.

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Есть вопросы?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
Please read the following carefully In using the www.riyogems.com (and any aliased domain names) shopping service, of Riyo Gems you (The User) are deemed to have accepted the terms and conditions listed below. All products/services and information displayed on riyogems.com Shopping constitute an “invitation to offer”. Your order for purchase constitutes your “offer” which shall be subject to the terms and conditions as listed below. www.riyogems.com reserves the right to accept or reject your offer. General riyogems.com may change or withdraw any part of www.riyogems.com at any time without notice. riyogems.com may also terminate this Agreement and immediately remove, cancel or suspend access to and use of www.riyogems.com upon breach of any part of these Terms whatsoever. a) These Terms constitute the full agreement between you and Riyo Gems and may only be amended in writing. b) By purchasing, you agree that all details you provide to www.riyogems.com for the purpose of ordering or purchasing goods or services are correct, that the credit card you are using is your own and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods or services ordered. c) Due to the nature of the internet there may be interruptions to services or website availability due to repairs, maintenance, or the introduction of new services. We will naturally try to minimize these instances and strive to avoid any “down time”. In the result of any waiver in respect to our terms we reserve the right to hold all terms relevant in the future. Once your order has been placed and completed online you will be sent an automated e-mail confirmation of your order. This e-mail is generated by the website an does not mean that we can definitely meet your order. It simply confirms that your order and all relevant details were received and are progressing through our system. All purchases are Covered under 30 Days Return and Refund policy. riyogems.commay cancel any order and not supply products if it is reasonable to do so and may change or discontinue the availability of products at any time without notice. If an Order is cancelled, any payment made for the Products will be refunded in full. This does not affect your Statutory Rights. Our Rights All content & images displayed on www.riyogems.com are the property of Riyo Gems or their respective owners. The design of all Jewellery is copyrighted. Under no circumstances may you re-use any of the information on this site for your own personal gain, and no copying of the designs is allowed. Please respect the designer’s time in creating these items. Anyone using or purchasing from www.riyogems.com is deemed to have read and understood the above Terms and Conditions. We reserve the right to amend these terms & conditions in compliance with current Indian law. These terms do not affect your statutory rights. What you see is what you get www.riyogems.com has made every effort to display the Jewelry as accurately as possible. Most products have been described with Details and accurate color options. However, we are aware that colors and images vary slightly according to the monitor they are viewed on. So actual and original product color look slightly different. This is unavoidable, but we are sure that all customers will be delighted with their items upon receipt. Customize work for Jewelry designer and wholesaler & Retailer:- Riyo Gems also offer customize work. As we can manufacture products for your company and you can sell in your name. As we have a good workman force and equipment for special handmade work and casting. You can send your design to us for quotation. And we keep your design fully confidential solely to be produce for you. Payment security:- Payment is secured as it is Proceed via PayPal Our Website is Also have SSL on it. When you place your order our secure server software encrypts all your personal information – including card number, name and address. This encryption process takes all the characters you enter and converts them into bits of code, which can then be safely transmitted over the internet. At no time are your details held in clear text on any website. And no-one sees your credit card number – not even Riyo Gems. SHIPPING Postage and insurance:- Economy postage is always free but if you want Express Delivery please contact us as additional Charges may apply for it. Postage and packing is automatically added at the ordering stage. We can also send goods by UPS or Fedex or as desired by you or which service is available in your country. If the actual charges are more we could ask you to send some more payment for postage. Generally The product of Riyo Gems is delivered through International India Post or SPEED POST (a unit of India Government) also Via DHL Global Mail and USPS for USA. Shipping and Handling we ship jewelry all over the world. When it comes to shipping, bear in mind… all charges are of India postal speed post. If you need any other private service mentions it advances it require extra payment to be done. Shipping charges are flat 6.99 USD to Ship any where in the World. Some items on our website store are make to order so it will take 2 week time to manufacture it and ship to you. Handling Time is 2 Working Days. Shipping Take 2 to 3 week to reach to you. Shipping:- However, we would bring your attention to the fact that most of Jewelry items are handmade to order. Some of the items you see advertised on this site are in stock at the time of your order. Please respect Riyo Gems hard work and time spent in creating these items per each individual’s requirements. (I.e. we ask that you make every effort possible to ensure that you are purchasing an item that you have every intention of keeping.) Some items are held in stock or to be manufacture accordingly and will be dispatched to you within few days or accepted duration by customer from receiving your order. Stamping:- All Silver items comes with “925” Stamp on it. Rhodium or polishing:- if you need any special kind of polishing or rhodium please mention it at the time of order. Packaging:- If you need any special kind of packaging please give the instruction at the time of order. Otherwise standard packing will be done. PRICING Pricing & Payment All orders must be paid for in full before any goods will be shipped. All products are subject to availability and remain the property of www.riyogems.com until paid for in full. www.riyogems.com may on occasion require a credit checks for orders of a substantial nature or where insufficient details have been provided. This may result in your order being delayed until the checks can be done. Paying for your Jewelry Riyo Gems Accpet all payment via PayPal and all Credit or Debit card will also be process via the paypal. If you want Bank transfer Method please message us. E-mail invoicing:- If you need to pay for your customized order or repeat order. You can do it. You just select the products and sent the model number to us by e-mail. And we will e-mail you the invoice. With this you directly pay Retail Pricing:- a) All payments are taken in USD $ only b) Customers are responsible for Import Duty/Tax in their respective countries where applicable. For more details on this please contact your local customs authority. For Wholesaler & Shopkeeper:- a) If you are a wholesaler or a shop holder of Jewelry. And you wish to buy in big quantity. Then you are entitled to get some discount. For this you just pick your order and e-mail us and we can work upon what best price we can offer to you. Customer care Riyo Gems leaves no stone unturned to offer customers a pleasant jewelry experience. We are focused at ensuring customer delight; amply reflected in our customer-oriented policies. Silver Jewelry Our Silver jewelry is made of 925 pure sterling silver Jewelry studded with real semi precious stones. Complaints If you have any complaints about our service, please email us at riyogems@gmail.com we endeavour to respond to all complaints within seven working days. We will attempt to resolve all complaints within 28 days of the date your complaint is received. At all stages during the complaints process we will advise you, via email, of the steps we are taking to resolve the matter. Customer Comments Users of this website may post reviews, comments, and general content via our community forums and galleries as long as the content is not illegal, obscene, abusive, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringing of intellectual property rights, or otherwise injurious to third parties or contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings, or any form of “spam.” You may not use a false e-mail address, impersonate any person or entity, or otherwise mislead as to the origin of any content. Please note that any unpermitted content may be subject to review by www.riyogems.com and consequently may be deleted and action taken against the offender. Please also note that the community pages of www.riyogems.com, consisting of our forums and user galleries, are largely un-moderated. The comments and pictures posted there do not represent the views or beliefs of www.riyogems.com, staff or subsidiaries. All content is the responsibility of the individual poster. Faulty products / damaged items: In the highly unlikely event that an item sent to you is found to be faulty, you may send it back to us for a replacement… Overseas, items should only be sent back using your country’s national postal service or agreed as per our instructions we recommend using an insured delivery method; however we will not accept extra charges for Fed-Ex or other overnight courier services. If your product is damaged in transit, please contact us immediately on 0091-9828300112 or riyogems@gmail.com and return the product to us at : Riyo Gems , 50 , Mahaveer Nagar , Near Sanghi Farm, Tonk Road Jaipur , Rajasthan, India 302018 We will replace the item free of charge. Lost Goods If you have not received your goods within 28 days of placing an order, please contact us immediately on 0091-9828300112 and riyogems@gmail.com Customer Service Just e-mail us on Riyogems@gmail.com or you can call us on (international +91-9828300112) Between 11am and 7.00 pm weekdays (calls charged at standard national rate),or write to: Customer Service Riyo Gems , 50 , Mahaveer Nagar , Near Sanghi Farm, Tonk Road Jaipur , Rajasthan, India 302018. Visit our Manufacturing at Jaipur:- If you are visiting India and planning to visit the (Pink city) Jaipur, Rajasthan. You are invited to visit our showroom with lots of innovative Gemstone Jewelry. We are very happy if you tell us in advance your schedule and product of interest . so that we can fix up a appointment and arrange accordingly. Our Manufacturing Factory address is: – RIYO GEMS 50, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Near Sanghi Farm, Jaipur 302018 Rajasthan India Ph 0091-9828300112 Timing :- open :- weekdays :- 10.30 am to 7.30 pm Sunday:- on Appointment Membership:- Member of Gem and Jewelry Export Promotion Council of India since 1996 Import Export Code Holder Issued by Government of India
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items