Skip to content

CALL US +91-9828300112

Är silverring bra för hälsan

Att bära silverringar av ädelsten är ofta förknippat med olika föreställningar och metoder relaterade till hälsa och välbefinnande. Även om dessa föreställningar inte är vetenskapligt bevisade, har de varit en del av kulturella och alternativmedicinska traditioner i århundraden. Här är 100 punkter om de upplevda hälsofördelarna med silverringar av ädelsten:

Historisk betydelse:

Ädelstenar har använts i helande syfte i olika kulturer genom historien.
Färgterapi:

Olika ädelstenar är förknippade med specifika färger, och färgterapi tyder på att att bära dessa färger kan ha positiva effekter på humör och energi.
Energiska egenskaper:

Många tror att ädelstenar har unika energetiska egenskaper som kan påverka kroppens energicentra, så kallade chakran.
Balans och harmoni:

Ädelstenar tros främja balans och harmoni i kropp och själ.
Chakrajustering:

Specifika ädelstenar är kopplade till vart och ett av de sju chakran, och att bära dem tros anpassa och balansera dessa energicentra.
Aura rengöring:

Vissa tror att vissa ädelstenar kan rena och rena auran, vilket främjar ett hälsosammare energifält.
Emotionellt välmående:

Ädelstenar är ofta förknippade med känslomässig helande, vilket hjälper till att lindra stress, ångest och andra känslomässiga obalanser.
Positiva vibrationer:

Man tror att ädelstenar avger positiva vibrationer som kan påverka bärarens välbefinnande.
Stressreducering:

Vissa ädelstenar tros ha lugnande egenskaper, vilket hjälper till att minska stress och avslappning.
Skydd mot negativ energi:

Vissa ädelstenar tros ge en skyddande sköld mot negativ energi och påverkan.
Förbättrad intuition:

Ädelstenar som ametist är förknippade med att förbättra intuition och andlig medvetenhet.
Förbättrad sömn:

Vissa ädelstenar tros främja vilsam sömn och lindra sömnlöshet.
Smärtlindring:

Ädelstenar som bärnsten tros ha smärtlindrande egenskaper.
Förbättrad cirkulation:

Vissa ädelstenar tros förbättra blodcirkulationen och främja den allmänna kardiovaskulära hälsan.
Förstärkt immunförsvar:

Man tror att att bära vissa ädelstenar kan stödja immunförsvaret och den allmänna hälsan.
Ökad vitalitet:

Ädelstenar är förknippade med vitalitet och ökad livskraftsenergi.
Positiva affirmationer:

Att bära ädelstensringar kan fungera som en påtaglig påminnelse om positiva affirmationer och avsikter.
Humörförbättring:

Olika ädelstenar tros påverka och förbättra specifika sinnesstämningar.
Förbättrad kreativitet:

Vissa tror att vissa ädelstenar kan stimulera kreativitet och innovation.
Bättre kommunikation:

Ädelstenar som blå spetsagat är förknippade med förbättrade kommunikationsförmåga.
Balanserade hormoner:

Specifika ädelstenar tros balansera hormonella fluktuationer i kroppen.
Ökad självkänsla:

Ädelstenar associerade med solar plexus chakra kan öka självkänslan och självförtroendet.
Andlig förbindelse:

Att bära ädelstensringar tros förbättra ens andliga anknytning och medvetenhet.
Avgiftning:

Vissa ädelstenar tros stödja kroppens avgiftningsprocesser.
Hjärthälsa:

Ädelstenar som rosékvarts är förknippade med hjärthälsa och känslomässigt välbefinnande.
Jordningsenergi:

Vissa ädelstenar, som hematit, tros mala överskottsenergi, vilket främjar stabilitet.
Förbättrat minne:

Ädelstenar som klar kvarts tros förbättra minnet och mental klarhet.
Allergilindring:

Bärnsten anses av vissa lindra allergier och andningsproblem.
Förbättrad koncentration:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad fokus och koncentration.
Ökat energiflöde:

Ädelstenar tros underlätta ett smidigt flöde av energi i hela kroppen.
Lugn och lugn:

Att bära ädelstensringar tros framkalla känslor av lugn och stillhet.
Förbättrad matsmältning:

Vissa ädelstenar tros stödja matsmältningshälsa.
Rening av energicentraler:

Ädelstenar tros rena och rena energicentra i kroppen.
Bättre hållning:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad hållning och ryggradsjustering.
Ökad flexibilitet:

Vissa ädelstenar tros förbättra flexibiliteten och ledhälsa.
Förhöjt medvetande:

Ädelstenar tros höja medvetandet och utöka medvetenheten.
Lindring av huvudvärk:

Ametist, i synnerhet, tros lindra huvudvärk och migrän.
Förbättrad andningshälsa:

Ädelstenar som akvamarin är förknippade med andningshälsa.
Fertilitetsstöd:

Vissa ädelstenar tros stödja fertilitet och reproduktiv hälsa.
Främjande av självkärlek:

Ädelstenar som rhodonit är förknippade med självkärlek och medkänsla.
Minskad elektromagnetisk känslighet:

Vissa tror att vissa ädelstenar kan minska känsligheten för elektromagnetiska fält.
Förbättrad hudhälsa:

Ädelstenar som månsten tros främja frisk hud.
Förbättrad metabolism:

Vissa ädelstenar tros stödja en hälsosam ämnesomsättning.
Skydd under resa:

Ädelstenar som svart turmalin tros ge skydd under resor.
Förbättrad libido:

Vissa ädelstenar är förknippade med ökad libido och sexuell energi.
Muskelavslappning:

Vissa ädelstenar tros främja muskelavslappning.
Förbättrad avgiftning:

Ädelstenar som citrin tros förbättra kroppens avgiftningsprocess.
Förbättrad tandhälsa:

Vissa ädelstenar tros stödja tandhälsan.
Minskad sömnlöshet:

Ädelstenar som lapis lazuli är förknippade med minskad sömnlöshet.
Stabiliserat blodtryck:

Vissa ädelstenar tros hjälpa till att stabilisera blodtrycket.
Minskad ångest:

Att bära ädelstensringar tros minska ångest och främja lugn.
Föryngring:

Ädelstenar tros ha en föryngrande effekt på kropp och själ.
Förbättrad uthållighet:

Vissa ädelstenar är förknippade med ökad fysisk och mental uthållighet.
Positiv energiabsorption:

Vissa ädelstenar tros absorbera och omvandla negativ energi.
Förbättrad hörsel:

Vissa tror att vissa ädelstenar kan stödja hörselhälsa.
Lugnade nervsystemet:

Ädelstenar som labradorit tros lugna nervsystemet.
Förbättrat beslutsfattande:

Vissa ädelstenar är förknippade med tydligare beslutsfattande.
Balanserade Yin- och Yang-energier:

Ädelstenar tros balansera yin- och yang-energierna i kroppen.
Förbättrad njurfunktion:

Vissa ädelstenar tros stödja njurhälsa.
Minskade allergier:

Ädelstenar som jade tros minska allergiska reaktioner.
Förbättrat andligt skydd:

Vissa ädelstenar tros erbjuda andligt skydd.
Förbättrad organfunktion:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad organfunktion.
Minskad inflammation:

Ädelstenar som turkos tros minska inflammation.
Smärthantering:

Vissa ädelstenar tros lindra smärta i samband med olika tillstånd.
Förhöjda blodsockernivåer:

Vissa ädelstenar tros stödja balanserade blodsockernivåer.
Förstärkta ben:

Vissa ädelstenar är förknippade med benhälsa och styrka.
Minskad svullnad:

Ädelstenar som bärnsten tros minska svullnad.
Förbättrat lymfsystem:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad lymfsystemets funktion.
Förbättrad flexibilitet:

Vissa ädelstenar tros förbättra ledernas flexibilitet.
Minskad spänning:

Att bära ädelstensringar tros minska spänningar i kropp och själ.
Förbättrad koordination:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad fysisk koordination.
Förstärkt minnesretention:

Vissa ädelstenar tros förbättra minnet.
Minskad trötthet:

Ädelstenar tros minska fysisk och mental trötthet.
Positiv aura:

Att bära ädelstensringar tros förstärka ens aura med positiv energi.
Förbättrad hållning:

Vissa ädelstenar är förknippade med bättre hållning och ryggradsjustering.
Förbättrad andning:

Vissa ädelstenar tros stödja en hälsosam andningsfunktion.
Minskad rastlöshet:

Ädelstenar som hematit tros minska rastlöshet.
Förbättrad syn:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad synskärpa.
Mental klarhet:

Att bära ädelstensringar tros öka mental klarhet.
Lindring av menstruationsproblem:

Vissa ädelstenar tros lindra menstruationsbesvär.
Andlig inriktning:

Ädelstenar tros hjälpa till att anpassa sig till ens andliga syfte.
Förbättrat känslomässigt uttryck:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrat känslomässigt uttryck.
Minskad hyperaktivitet:

Ädelstenar som blå spetsagat tros minska hyperaktivitet.
Förbättrad leverfunktion:

Vissa ädelstenar tros stödja en hälsosam leverfunktion.
Förhöjda serotoninnivåer:

Vissa ädelstenar tros påverka serotoninproduktionen.
Minskad tinnitus:

Ädelstenar som bärnsten tros lindra symtom på tinnitus.
Förbättrad uthållighet:

Att bära ädelstensringar tros öka den fysiska och mentala uthålligheten.
Balanserat energiflöde:

Vissa ädelstenar är förknippade med ett balanserat energiflöde i kroppen.
Minskad muskelspänning:

Ädelstenar som jade tros minska muskelspänningar.
Andlig tillväxt:

Ädelstenar tros underlätta andlig tillväxt och upplysning.
Förbättrad tarmhälsa:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad tarmhälsa.
Minskade värmevallningar:

Vissa ädelstenar tros minska värmevallningar i samband med klimakteriet.
Förbättrad blåsfunktion:

Vissa ädelstenar tros stödja en hälsosam blåsfunktion.
Förbättrad intuition:

Ädelstenar är förknippade med ökade intuitiva förmågor.
Minskat illamående:

Vissa ädelstenar tros lindra känslor av illamående.
Förbättrade hudtillstånd:

Vissa ädelstenar tros förbättra olika hudtillstånd.
Enhanced Dream Recall:

Ädelstenar är förknippade med förbättrat drömminne och klarsynt dröm.
Minskad ledstyvhet:

Vissa ädelstenar tros minska styvheten i lederna.
Förbättrad tandhygien:

Vissa ädelstenar är förknippade med förbättrad tandhälsa.
Holistiskt välbefinnande:

Den övergripande övertygelsen är att bärande av silverringar av ädelsten bidrar till ett holistiskt välbefinnande och tar upp fysiska, känslomässiga och andliga aspekter av hälsa.
Obs: Även om dessa punkter återspeglar övertygelser och traditioner kring läkning av ädelstenar, är det viktigt att betona att dessa påståenden inte är vetenskapligt bevisade. De upplevda fördelarna är baserade på kulturella och alternativmedicinska metoder och individer

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Есть вопросы?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
Please read the following carefully In using the www.riyogems.com (and any aliased domain names) shopping service, of Riyo Gems you (The User) are deemed to have accepted the terms and conditions listed below. All products/services and information displayed on riyogems.com Shopping constitute an “invitation to offer”. Your order for purchase constitutes your “offer” which shall be subject to the terms and conditions as listed below. www.riyogems.com reserves the right to accept or reject your offer. General riyogems.com may change or withdraw any part of www.riyogems.com at any time without notice. riyogems.com may also terminate this Agreement and immediately remove, cancel or suspend access to and use of www.riyogems.com upon breach of any part of these Terms whatsoever. a) These Terms constitute the full agreement between you and Riyo Gems and may only be amended in writing. b) By purchasing, you agree that all details you provide to www.riyogems.com for the purpose of ordering or purchasing goods or services are correct, that the credit card you are using is your own and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods or services ordered. c) Due to the nature of the internet there may be interruptions to services or website availability due to repairs, maintenance, or the introduction of new services. We will naturally try to minimize these instances and strive to avoid any “down time”. In the result of any waiver in respect to our terms we reserve the right to hold all terms relevant in the future. Once your order has been placed and completed online you will be sent an automated e-mail confirmation of your order. This e-mail is generated by the website an does not mean that we can definitely meet your order. It simply confirms that your order and all relevant details were received and are progressing through our system. All purchases are Covered under 30 Days Return and Refund policy. riyogems.commay cancel any order and not supply products if it is reasonable to do so and may change or discontinue the availability of products at any time without notice. If an Order is cancelled, any payment made for the Products will be refunded in full. This does not affect your Statutory Rights. Our Rights All content & images displayed on www.riyogems.com are the property of Riyo Gems or their respective owners. The design of all Jewellery is copyrighted. Under no circumstances may you re-use any of the information on this site for your own personal gain, and no copying of the designs is allowed. Please respect the designer’s time in creating these items. Anyone using or purchasing from www.riyogems.com is deemed to have read and understood the above Terms and Conditions. We reserve the right to amend these terms & conditions in compliance with current Indian law. These terms do not affect your statutory rights. What you see is what you get www.riyogems.com has made every effort to display the Jewelry as accurately as possible. Most products have been described with Details and accurate color options. However, we are aware that colors and images vary slightly according to the monitor they are viewed on. So actual and original product color look slightly different. This is unavoidable, but we are sure that all customers will be delighted with their items upon receipt. Customize work for Jewelry designer and wholesaler & Retailer:- Riyo Gems also offer customize work. As we can manufacture products for your company and you can sell in your name. As we have a good workman force and equipment for special handmade work and casting. You can send your design to us for quotation. And we keep your design fully confidential solely to be produce for you. Payment security:- Payment is secured as it is Proceed via PayPal Our Website is Also have SSL on it. When you place your order our secure server software encrypts all your personal information – including card number, name and address. This encryption process takes all the characters you enter and converts them into bits of code, which can then be safely transmitted over the internet. At no time are your details held in clear text on any website. And no-one sees your credit card number – not even Riyo Gems. SHIPPING Postage and insurance:- Economy postage is always free but if you want Express Delivery please contact us as additional Charges may apply for it. Postage and packing is automatically added at the ordering stage. We can also send goods by UPS or Fedex or as desired by you or which service is available in your country. If the actual charges are more we could ask you to send some more payment for postage. Generally The product of Riyo Gems is delivered through International India Post or SPEED POST (a unit of India Government) also Via DHL Global Mail and USPS for USA. Shipping and Handling we ship jewelry all over the world. When it comes to shipping, bear in mind… all charges are of India postal speed post. If you need any other private service mentions it advances it require extra payment to be done. Shipping charges are flat 6.99 USD to Ship any where in the World. Some items on our website store are make to order so it will take 2 week time to manufacture it and ship to you. Handling Time is 2 Working Days. Shipping Take 2 to 3 week to reach to you. Shipping:- However, we would bring your attention to the fact that most of Jewelry items are handmade to order. Some of the items you see advertised on this site are in stock at the time of your order. Please respect Riyo Gems hard work and time spent in creating these items per each individual’s requirements. (I.e. we ask that you make every effort possible to ensure that you are purchasing an item that you have every intention of keeping.) Some items are held in stock or to be manufacture accordingly and will be dispatched to you within few days or accepted duration by customer from receiving your order. Stamping:- All Silver items comes with “925” Stamp on it. Rhodium or polishing:- if you need any special kind of polishing or rhodium please mention it at the time of order. Packaging:- If you need any special kind of packaging please give the instruction at the time of order. Otherwise standard packing will be done. PRICING Pricing & Payment All orders must be paid for in full before any goods will be shipped. All products are subject to availability and remain the property of www.riyogems.com until paid for in full. www.riyogems.com may on occasion require a credit checks for orders of a substantial nature or where insufficient details have been provided. This may result in your order being delayed until the checks can be done. Paying for your Jewelry Riyo Gems Accpet all payment via PayPal and all Credit or Debit card will also be process via the paypal. If you want Bank transfer Method please message us. E-mail invoicing:- If you need to pay for your customized order or repeat order. You can do it. You just select the products and sent the model number to us by e-mail. And we will e-mail you the invoice. With this you directly pay Retail Pricing:- a) All payments are taken in USD $ only b) Customers are responsible for Import Duty/Tax in their respective countries where applicable. For more details on this please contact your local customs authority. For Wholesaler & Shopkeeper:- a) If you are a wholesaler or a shop holder of Jewelry. And you wish to buy in big quantity. Then you are entitled to get some discount. For this you just pick your order and e-mail us and we can work upon what best price we can offer to you. Customer care Riyo Gems leaves no stone unturned to offer customers a pleasant jewelry experience. We are focused at ensuring customer delight; amply reflected in our customer-oriented policies. Silver Jewelry Our Silver jewelry is made of 925 pure sterling silver Jewelry studded with real semi precious stones. Complaints If you have any complaints about our service, please email us at riyogems@gmail.com we endeavour to respond to all complaints within seven working days. We will attempt to resolve all complaints within 28 days of the date your complaint is received. At all stages during the complaints process we will advise you, via email, of the steps we are taking to resolve the matter. Customer Comments Users of this website may post reviews, comments, and general content via our community forums and galleries as long as the content is not illegal, obscene, abusive, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringing of intellectual property rights, or otherwise injurious to third parties or contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings, or any form of “spam.” You may not use a false e-mail address, impersonate any person or entity, or otherwise mislead as to the origin of any content. Please note that any unpermitted content may be subject to review by www.riyogems.com and consequently may be deleted and action taken against the offender. Please also note that the community pages of www.riyogems.com, consisting of our forums and user galleries, are largely un-moderated. The comments and pictures posted there do not represent the views or beliefs of www.riyogems.com, staff or subsidiaries. All content is the responsibility of the individual poster. Faulty products / damaged items: In the highly unlikely event that an item sent to you is found to be faulty, you may send it back to us for a replacement… Overseas, items should only be sent back using your country’s national postal service or agreed as per our instructions we recommend using an insured delivery method; however we will not accept extra charges for Fed-Ex or other overnight courier services. If your product is damaged in transit, please contact us immediately on 0091-9828300112 or riyogems@gmail.com and return the product to us at : Riyo Gems , 50 , Mahaveer Nagar , Near Sanghi Farm, Tonk Road Jaipur , Rajasthan, India 302018 We will replace the item free of charge. Lost Goods If you have not received your goods within 28 days of placing an order, please contact us immediately on 0091-9828300112 and riyogems@gmail.com Customer Service Just e-mail us on Riyogems@gmail.com or you can call us on (international +91-9828300112) Between 11am and 7.00 pm weekdays (calls charged at standard national rate),or write to: Customer Service Riyo Gems , 50 , Mahaveer Nagar , Near Sanghi Farm, Tonk Road Jaipur , Rajasthan, India 302018. Visit our Manufacturing at Jaipur:- If you are visiting India and planning to visit the (Pink city) Jaipur, Rajasthan. You are invited to visit our showroom with lots of innovative Gemstone Jewelry. We are very happy if you tell us in advance your schedule and product of interest . so that we can fix up a appointment and arrange accordingly. Our Manufacturing Factory address is: – RIYO GEMS 50, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Near Sanghi Farm, Jaipur 302018 Rajasthan India Ph 0091-9828300112 Timing :- open :- weekdays :- 10.30 am to 7.30 pm Sunday:- on Appointment Membership:- Member of Gem and Jewelry Export Promotion Council of India since 1996 Import Export Code Holder Issued by Government of India
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items